Gorgeous Garden Apartment with large Patio on Mordechai Elkachi
Beautiful, Spacious 4 room Apartment with Gorgeous Garden (in use)
Spacious Salon, nice Kitchen, 2 Bathrooms, Machsan.
Great location, near Arnona, Buses, Makolet, & Tayelet